Bijeenkomsten op het raakvlak van geloof en samenleving.

Archief: Pelgrims en zwervers. Gesprekken over God en ons. Donderdag 12 maart 2015.

Inleider: Ds. Margriet van der Kooi
Datum: Donderdag 12 maart 2015

‘Ik merk nooit iets van God’.

Zou dat waar zijn? Vaak hebben mensen in hun leven bewust of onbewust wel iets gemerkt van God. In gesprekken, bijvoorbeeld aan een ziekbed, vertellen mensen daarover.

Dat levert verhalen op. Naar die verhalen zoekt de inleidster en zij probeert die in verbinding te brengen met het verhaal van de God van de bijbel.

Mw. ds. M.A.Th. Van der Kooi – Dijkstra is geestelijk verzorger in het zuwe hofpoort ziekenhuis in Woerden.

Geluidsregistratie van deze bijeenkomst: