Bijeenkomsten op het raakvlak van geloof en samenleving.

Archief: Oud en nieuw leren? Donderdag 21 februari 2008

Inleider: Dhr. Elmer Kollaard
Datum: Donderdag 21 februari 2008

Een speciale commissie van de Tweede Kamer heeft eind 2007 gedurende drie weken openbare hoorzittingen gehouden over gevolgen van belangrijke onderwijsvernieuwingen die in de afgelopen decennia in Nederland zijn ingevoerd.

Een belangrijk deel van de onderwerpen die in dit parlementaire onderzoek aan de orde zijn, wordt wel samengevat in de begrippen ‘oud en nieuw leren'.

Op 19 februari komt het zgn. ‘nieuwe leren’ ter sprake, waarbij vooral wordt ingegaan op resultaten van competentie gericht leren. Op 21 februari wordt nadruk gelegd op het zgn. ‘oude leren’, op de doelstellingen ervan en de veranderingen daarbinnen.

Co van Houten is verbonden aan het ROC Amsterdam, Gooi en Vechtstreek. Elmer Kollard is lid van de directie van het Erfgooiers College.